Küresel iklim değişikliği, ekilebilir tarım arazilerine zarar veriyor !

Küresel iklim değişikliği, ekilebilir tarım arazilerine zarar veriyor !

Endüstrinin gelişimi ile insanoğlu avantajlar ve beraberinde yaşamsal dezavantajlar arasında seçim yapmaya doğru hızla ilerliyor. Peki bizi çok yakından ilgilendiren Hayvancılık endüstrisi dünyaya zarar veriyor mu ?

Yerküre kaynakların kontrolsüzce kullanımı ekolojik sisteme, canlılara ve dolayısıyla bütün gezegene zarar veriyor ki bu artık toplumca bilinen bir gerçek. Endüstrileşme, maalesef nüfus artışına paralel gelişen çıkmazlarımızdan. Hata yapma başlangıcımızda bu nokta. Bir ürüne olan ihtiyaç artıyorsa o ürünün üretimi de artıyor. İşgücünün yetersizleşmesi endüstriyelleşmeyi de beraberinde getiriyor. Veganlık da hızla endüstriyelleşmeye doğru gidiyor ki bu konu inkar edilemez durumda. Bu sonuç doğal olarak karşımıza çıkıyor. Ya tüketmeyeceğiz ya da tasarruf edeceğiz, çoğalmayacağız. Bu iki durumda pek mümkün görünmüyor. Kabul etmek zorundaysak o halde bu endüstri veganların artışı için olmalı.

Endüstriyelleşmenin hayvancılık tarafında karşılaşılan tablo korku verecek kadar ciddi. Hayvancılık Endüstrisi beraberinde küresel iklim değişikliğinin, toprak ve orman kaybının, temiz su kaynaklarının, ekilebilir tarım arazilerinin, yenilebilir hububat kaynaklarının ölçüsüzce yok edilmesinin ana sebebini doğuruyor ve bunu da kendi ellerimizle yapıyoruz. Kontrolsüzce tüketime odaklanıyor ve doymuyoruz, israf ta cabası tabi. Kaynakları son hızla tüketiyor, sürdürülebilirliği çaresiz kılıyoruz . Sonra çevre ve küresel sorunları aşarak nasıl daha ucuz et yiyebileceğimizi düşünüyor ve hem çevreye hem de yaşamımıza ihanet ediyoruz.